Beeldend werken

Beeldend werken

Werkwijze

Veel van mijn beelden ontstaan  in wisselwerking met het materiaal. Ik zoek daarbij naar wat er mogelijk is in het materiaal. Het resultaat kan dan een abstract beeld opleveren of een figuratieve uitwerking. Zelden werk ik vanuit een voorstudie, de taille direct bevalt mij goed, vooral vanwege het onderzoekend karakter wat dit toelaat.

Elk beeld levert ervaring op, soms leidt dit tot uitwerking van een thematiek, zoals bij de serie handen. Soms leidt dit tot verder vormonderzoek, waaruit dan veelal abstractie voortkomt.

Mijn inspiratiebronnen vind ik in de rijke wereld van de mythologie en religie, en in de waarnemen en verwerking van de zichtbare wereld. Mijn beelden zijn unica.